ASOCIACIÓN MATCH RACE VELA, inscrita en el  Rexistro Central de Asociacións da Comunidade Autónoma de Galicia, con núm. 2023/26178-1.
BIENVENIDO AL MATCH RACE
Mecenas 
Colaboran
Si quieres colaborar o participar con el proyecto escribenos
CORREO CONTACTO: matchrace@matchrace.es